Karol Macák


Karol Macák je šikovný mladý muž, ktorý má na starosti e-shop HisKingdom, v ktorom sa snaží evanjelizovať citátmi a nápismi na tričkách. Okrem toho sa aktívne zapája do služby mladým v miestnom spoločenstve a taktiež v centre pre mládež.

 

 

 

 

 


Karolove produkty:

Timotejovi 4,12 Ján 3.16 Buď silný Faith can move Praise the lord